Razglas

img

Mali ili veliki prostori, hoteli, šatori, sportske dvorane – nama je svejedno. Band može biti najbolji na svijetu, ali uzalud sve ako razglas nije kvalitetan i ako tonac nije majstor svog zanata.