The Korbar Sisters

Ekskluzivno zastupanje
img

Violinu i violu u muzičkom svijetu zovu sestre. Još ako te instrumente sviraju dvije sestre, predivne mlade dame, Helga i Dagmar, onda je to praznik za uši. Po vokaciji klasične glazbenice, proizašle iz zagrebačke Muzičke akademije, odlučile su se poigrati svojim vrhunskim glazbenim umijećem i talentom – klasičnoj glazbi udahnule su rock i pop ritmove, a rok i pop pjesmama klasičnan zvuk.

Svoje mladenaštvo, veselje i osmjeh pretaču u igru s glazbom. I najzahtjevnije glazbene dionice one izvode s lakoćom, jer za njih ne postoji nemoguće. Kako sestre kažu – „Muzika je život, muzika je igra“.

Vaše ime:
*

Vaš e-mail:
*

Vaš kontakt telefon:

Subjekt poruke:
*

Poruka:
*